Το ελληνικό υπεραυτοκίνητο CHAOS των 3.000 ίππων || Συνέντευξη με Σπύρο Πανόπουλο

Το ελληνικό υπεραυτοκίνητο CHAOS των 3.000 ίππων || Συνέντευξη με Σπύρο Πανόπουλο


-No! Forget it! -What do we have here? -Can I lift it up? He doesn’t let me, guys! -Get out of there! Just a little bit. From this side. Shall I reveal it? Come on! Let me! No! No! Leave it! Get out from here! Today we are going to see something very special and very important about the car industry. We are here with Spiros Panopoulos. You all know him. He is the man, who is taking a car and it changes completely. Fix it as we want. With great horsepower and a great sport suspension and high performances. But this time we level up. We have come to a special place that Spiros has build. -Exactly. -Where is this place? -In America. -We are in Greece! It may seems strange, though. -People believe that we are in America. -There is no other place like this, right? -No, there isn’t. Now, let’s get to the point. I know that many cars have passed through your hands. Which is the most powerful car you’ve improved, except from the Mitsubishi evo? -Various cars like McLaren, Lamborghini. -How many horses? – 1400. 2000HP Lamborghini. – Why do people want to increase horses? – Man always wants to be faster! -Faster than the other or from himself? -From the other! After so many cars having tested by your hands you took the decision…. …after 21 years of being in this industry of the car, to do something very crazy… …as it sounds for the Greek market . This space is, as we said is in Greece, in Attica, you decided to make a supercar, a hyper car. – Is that true? – Indeed, I just have it in my mind differently. -The term hyper car has been misunderstood. -So, what’s a hyper car? The supercar from the hyper car are two different things. Ιn theory the hyper car is made with different materials, very faster and is more unique in all its pieces. So far what exists in other countries, for me is not considered a hyper car. So let’s be clear to the world. A supercar is a Ferrari, a Lamborghini, etc. What’s a hyper car? A Pagani, a Koenigsegg or a Bugatti? Are these hyper cars? No, for me personally, there is no car as a hyper car. I can’t say i want to buy it and it excites me from all the other car we have seen. So we’re talking about a car that has some very special materials and probably very expensive also… …that we don’t often find in the car industry. -Exactly. Where do we find these cars? A hyper car is often a car improved with materials such as carbon fiber or with aluminum… …with an engine from another manufacturer, with turbines and spare parts from the commerce. Wait a minute. I want to ask you something. This materials, you are talking about, such as the motor, the construction. All these where are they take place? In Greece or abroad? In Greece. We improve all of them. Excuse me, the engine is Greek? Who is the designer? The design and the manufacture is done here, in Greece. Anything you can see on the car, is build here, in Greece, from us. It sounds unbelievable.
That’s the truth. I wanted to fill the gap that exists. I want to make a car that is real. For example, I want to be innovative in all of his ideas, in materials and in horsepower. For the hyper car the driver has to have 2 and 3G of acceleration, in order to be a hyper car. In nowadays how many Gs has a driver of a Pagani? This specific car is not so fast, the driver has approximately 1-1,2 G. And you want to reach the 2,5-3 G? Depending on the tire grip. The problem now, is not the horsepower, that’s the easy part. The problem is the tire adhesion limit on the roadway. We are having a conversation with a company abroad, in order to make us special tires… … which will withstand the horsepower we want to get on the road. Can you show us the materials? This space here is very ahead for the Greek market, so is that possible? Let’s go. We will show you some things, that is the first time you can see them in Greece. We only know the name of the materials. For example the titanium. You should tell us more. Come closer to see. These are connecting rods. These are from titanium, these are ceramics pistons and here we have the carbon rods. -Can we open this one?
-Yes. We have already show this one. Nice, let’s see the titanium. This one. The difference is not only in the material but also in the way it is manufactured. Meaning? It means that the car is already made at the same way. The material is not one-piece. Why it’s like that? We have removed the material from the mass we have. There is a specific structure only to reinforce the material. Are we talking about the way it receives pressure? We found a way, so there is resistance at the pressure. We are making the program, the material, how it works ,the pressure and removes all the unnecessary mass. Is that design for? In general it is 10 times under its weight. It’s the top rod! Ceramic? Yes, ceramic, a new material. Has no problem in friction and in temperature. It’s more resistant than steel. Where is that manufactured? Here in Greece. The design is Greek. And the manufacture. Is there in Greece? Yes it exists. There is a company in Greece that prints this one here in 3D? I’m impressed! Can I say something? If anyone take a look at this space here, will think that it’s a show room with fabrics. Right? Like curtains. As we can see here, these fabrics are made from carbon. Why do we have a lot of options? These are our materials. All the weaves of carbon. Each knitting has its own purpose. The square is for the resistance of the chassis. The diagonal wave is for wings. Depending on what we want to do we choose the appropriate wave and material. It’s like a fabric, right? It is a fabric. Come closer. It’s like fibers joined together! It’s amazing. How does it made? Do you use chemicals? It is already impregnated. The resin inserts, this material is impregnated and as long as it comes to the surface, or at the oven, it becomes very hard. It is stabilized. As you can see here, these are all carbon. Let’s talk about that. We should stop right here. We have here carbon and this is the zylon material. If you don’t know about it, it is a material used also at Formula 1! Only there and at some space vehicle of NASA. Tell us their differences. Zylon is superior and more advanced material for the resistance. How more advanced is? Four times more. And it’s cost? Is ten times more expensive. Where do you use it at your hyper car? We’ve made with this the chassis. – The chassis is made with zylon?
– Yes. Did you understand it? The chassis is made with this fabric. It is four times more resistant than the carbon. We have here all the aero glass fabrics. These with the Kevlar , are the best material for the perforation, not for the resistance. Where do you use this specific material? This material is used for the bulletproof vests. We use it to reinforce in some parts the chassis. -This one?
-This is Kevlar. Do you use it at your car? At some parts just for reinforcement. A fridge for ice creams! We have here a box! If anyone sees it, he will think that’s probably a storage box. The reality is though is different. Tell us about it. Inside here we put metal objects and we rearrange the molecular structure of the objects. What does it means? We cool them to minus 300 degrees and the material is becoming very hard. It returns to its original form. After processing each material is changing the tendency of its molecular structure. If you put it here, inside, it returns to its original tendency. -Is there another one in Greece?
-No. -It is the one and only?
-Yes. -Where did you find it?
-I brought it from America. When you told them, that you need it and you will bring it to Greece, what was their reaction? The Americans thought that the shipping address was wrong. -But they shipped it after all.
-Yes. -All these are very advanced for the Greek market.
-True. -Let’s go to the oven.
-To the oven. Here we have…Tell us about this. This is an oven, where the material is subject to pressure and high temperatures and it becomes more resistant. It is named autoclave. Inside here we are making the chassis. So we are taking the zylon fabric, we design it at the computers here. You put it inside the oven and you made the chassis harder. Is that correct? Inside this oven. Carbon fiber and composites materials can be made on the surface of the air if they are roasted, or in a pressure and temperature chamber to become faster. It’s becoming 10 times more durable, it’s not just a matter of speed. So all the materials you make come in here and take their final form. Depending on the material, the temperature starts from 180 degrees to 800 degrees. -Another question.
– Accepts pressure from 3 bar to 8 bar. Is there another “oven” like this one in Greece? – There is only another in Europe. -Where?
-At McLaren. You have set the bar very high. – How the company is called? Spiros Panopoulos?
-Yes. -Automotive?
-Exactly. -Why did you gave your name? -Because it is totally my project. This is my passion. It is not related to the other company extreme tuners. How many hours does it takes you to design at your computer the hyper car project? I’m not sleeping, Bill! And even when you are sleeping you pop up from your sleep because you had an idea… But I’m not even sleeping! We understand. You set the bar too high! Here we are in a different spot of the space. Nice chairs. Big screens. I believe the space here is not designed for video games. You are playing in another league. Tell us what you are doing in this space. Here we are in the spare parts design and studying department. -Here we see the aerodynamics of the vehicle. -So you design everything at the computer. -Over there? We are looking the chassis lining. Here are some parts. So here is the design department. -Is that the car?
-Yes. -In his final shape?
-No. I can’t show you the final shape. -When are you going to show us the car? The unveiling!
-At the exhibition. -At the exhibition of Geneva in 2021?
-Yes. One car?
We will have two cars. Why two cars? We want to make another one. When we designed it last year it was ahead of its time. I believe that its time is coming. So you have the number one. I want to design the next model also very ahead of its time, so next year we are going to present it, its gonna be ten times more innovative. We are making already our own printer of carbon, 5 meters long, Greek. We are going to print the whole car. Spyro please answer me sincerely. How many of your friends are calling you crazy? The things you are making sounds unreal. Especially in Greece. How you are doing this? It’s my passion. I’m putting my best effort. Do you think you will get support from the Greek state in your beginning? We have seen in the past even in some factories that the Greek state is not helping. It’s not like abroad. Abroad the automakers, whether small or large, always have the support of the State. In Greece happens the opposite. Have you been in discussions with people in the ministries? We have contacted some agencies. There is very good will from the Ministry of Development. I want you to tell me their reaction when you told them i want to make a hyper car. When the competent authorities looked at the laws to help me… Were they interested in? They didn’t even know how to help me. they haven’t even think about it. There weren’t any automotive laws. Did they believe at you? After i show them some things. Were they interested? There is a good will from their part. I don’t know if we are going to have financial support. I want to ask you something else. This is not a cheap project. It needs a lot of money in order to be accomplished.
Of course. Do you have by your side some business men or some companies, like funds? -No, i don’t have any of these. Are you discussing with some companies? Do you want to? We are on some discussions. I evaluate the proposals and the offers. The person, who is going to join me at this project, has to be as passionate as I am about it. I have some proposals from abroad. It’s the easiest solution. -Maybe you want a Greek company?
-No, it doesn’t matter. I want to accept an abroad offer financing it, so I can take the whole project in a place and built an automotive company. What’s your annual target? How many cars per year? First of all I want to stay in Greece. That’s very important. I’m not interested to make a hyper car from abroad. I want to be manufactured by Greek hands in Greece. Also with Greek materials? Our goal is to be everything from Greece. We don’t want to take nothing from abroad. That’s how we have done it so far. As we can see you have achieved it so far. At what percentage is it completed? What’s its name? The first one is named after CHAOS. -The second one?
-I haven’t figure it out yet. But that smile… Chaos is very small name for the car in relation with the second car. What do you mean? Is going to be a innovative. Look at that smile! When Spiros is smiling like this, you understand, what we have to expect from him! Let’s move on. At what percentage is it complete? It’s mechanically ready and the chassis also. We do not have yet the interior of the car. -Wait. Does it have an engine?
-We have already manufactured it. We haven’t put it in yet. What kind of motor? We designed a motor V10 of 4 liters, 2000Hp for fuels and 3000Hp the racing edition. Tell me about the car performance. I don’t know yet. Your estimation. You don’t want to reveal more obviously. It’s aerodynamically designed to reach the 500+ km. Theoretically 0-100 under 2sec and 0-400 in 7sec. Is it real? It seems real, guys. As it appears. It’s not a ghost, cause a photo became viral saying that there is nothing underneath! -Aluminum?
-Yes. -What color is it?
-I can’t tell you. Do you want to have a glance? You have to show us something. That’s its color. It’s matte. Is it anthracite matte color? Exactly. Graphite. Ok, leave it now. Just a little bit more. When are you going to reveal it? At the exhibition So we have to wait another year! Give us some more tips about the car. I can see the lines here. What about the lights? -It weights 1150 kilos.
-Only? Because of the materials? Maybe is going to be lighter. Like? Maybe a tone. All of its materials are made the way I told you. We have removed materials from any moving or stable part, like the scissors, to reduce the mass. Wait. Can we close the lights, so we will see how is going to be from behind? The lights? Sure. all of them? Just a little bit so we will take a small taste. Let us imagine its design. I can see the led lights here. Look at the lines. What do we see at this spot here? It’s the exhaust pipe. -Right here?
-Yes. It has four. All of them gathered here? I can’t tell you that. So, led lights, the exhaust pipe and down here? There we have the light brakes. I’m touching all over, I’m trying. Let’s not touch it so much. I can’t. It’s like a woman! Tell me that. Do you came at nights and touch it all over? I want the truth. We are sleeping together. I believe you are capable of that. There is no interior inside, because it is your bed inside! Let’s go to check the front part. -Is it its final shape, as a prototype?
-Yes. It’s ready and aerodynamically designed, as we said. I keep on touching it. Look at it! I’m very curious. I’m afraid that if I lift it up you will kick me out! How many persons are working with you? How many Greeks are working for the company Spiros Panopoulos automotive? We are nine persons, nine Greek men. You don’t have any partner from abroad? No. Nine Greeks correspond to 90 foreigners workers. Why you say that? They share the same passion? They do, but they are also very talented. They love it very much, they are smart and they are Greek. -Do you think the Greeks could compete with foreigners?
-No, Greeks are better. I have been involved in various projects of Formula 1. I have met many from abroad. Where is progress there is also a Greek worker. At all levels there is a Greek headmaster. It is not a coincidence. There is everywhere, at Ferrari, at McLaren. What about you? I used to collaborate with McLaren about some car brains. I met some Greeks there. One of these Greeks might come to our team. -You were probably influenced by over there.
-Maybe. -I want to buy it.
-Yes. Tell me how is it possible? Do they call you? How do they contact you? How can someone order it? -Can someone order it?
-Not now. After the exhibition and after all the testing, the car will be on the market. -It will be 100% complete. -Yes. We have the capacity to build 5 pieces per year. -At this point? -With the facilities that we already have. -If there is more demand, the production will be increased? -We need more staff and machines…
-Capital? -Yes, we need more funds.
-If you find these funds? For sure. The production will be increased. We’ve seen that abroad with “small companies” the production is increased. -Sure.
-So it’s possible. After this we could speak about 20-25 pieces. Let’s talk about the Greek legislation. A big canker! How this one will be released and circulate, as a Spiros Panopoulos automotive. Did I say it correct? -Correct. -I’ve learnt it. How is it possible with the existing legislation? Does it exists a legislation? There is no any vehicle approval mechanism in Greece. . There is a homologation in Europe, in which we are a part of it and some instructions about the lights, the height and other security systems. They have to be according to the standards of Europe. Up to 50 pieces we do not need to have a crash test in real conditions You mean at the computer? Yes. We have already done it. -The results? Do you have any results?
-Of course! First of all the monocoque is so much resistant for a car, 10 times more. That’s a big discussion! This model could have license plates? The issue will be in Germany, where the certification will be. It is the control and certification center over there, therefore we will have also Greek license plates. With the sign “made in Greece.” -How does it makes you feel?
-Super! Look at him! It is not only the way he is saying it. It is also his facial reactions. Tell us about the interior. How is it inside? I imagine it like a formula car, something like that. It has two seats, like normal cars. It’s a little bit wide, 2,08 meters. There is also an innovation at the interior. What kind of innovation you’ ve made? There is no instrument panel. The environment will be interactive. The user has all the indications at the windshield. He can choose everything with the movement of his hands. The other solution is to wear virtual reality glasses, in order to drive the specific model. I have to tell you something. What Spiros says, it’s totally true. When we entered inside the car we used only our mobile phone. We opened the door for example. Even, when we entered this room, the door opened when Spiros moved his hand. -If I move my hand?
-No. Leave it. There you are. The door opens with a movement of his hand! You won’t let me to see it! What you do is very crazy, but also pioneer. When and if you have spare time and you drink coffee with your friends, what are they saying to you? They don’t believe that it exists. What are they saying? That I’m dreaming of it. But it’s real! It is not a dream only! You are dreaming it. We are dreaming it. We discuss it. Is it going to become true? It’s going to be true. You are sure about it. I know about it. Very soon. You believe it. You are passionate. Soon! When it’s going to be complete at 100%? In 4-5 months. -So, in summer.
-It’s gonna be complete. The second one? Have you start designing? We have just start it. If you notice any weird car having anthracite color at the road, passing us like a hell fire… With sunscreen films? Yes. -So if you see it, you know which model is! -It can go by itself! I’m leaving. You can’t be serious! -Are you going to make also an electric one?
-No. -Why not?
-We want to make the faster internal combustion engine. A thermal motor. -You like this way?
-I believe that for ten years more the battery can’t be replaced. You like the internal combustion engine. Listen. This kind of engine it’s not only a 2000 or 3000Hp. It’s gonna have 12.000 RPM. Like a motorcycle? -It is gonna be the best and faster that exists. -It’s gonna be so fast?
-Yes. Have they called you “Elon Musk” of Greece? No. He is like you, at his presentations, a simple man, but he is passionate and not an ordinary mind. How do they call you? Usually I’m a crazy or an unstable person. But today, we have learnt a lot of truths. Spiros is not crazy, he is ahead of his time and for Greek market. We can’t wait to show the world your talent. I hope so. Can I see it now? He won’t let me. -Can’t we do it together? After 4 months? -After one year. -At Geneva?
-At the exhibition. -We have to come over there? -Yes, with two cars. So, in Geneva 2021 the unveiling. Can I come? -Do you want to?
-Of course. Can i? He is not answering me. You will see it from the television. I’m leaving!

100 thoughts on “Το ελληνικό υπεραυτοκίνητο CHAOS των 3.000 ίππων || Συνέντευξη με Σπύρο Πανόπουλο

 1. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω ! Τα σχόλια σας είναι το δικό μας κίνητρο να πάμε πιο μακριά. Μακάρι να πάνε όλα καλά όπως τα σχεδιάζουμε ώστε όλοι οι Έλληνες να μην έχουν λόγο να ξενιτεύονται να κάνουν το όνειρο τους σε ξένες εταιρείες. Και όσοι είναι έξω τώρα να έρθουν εδώ σε εμάς. Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να κρατήσει εδώ ότι της αξίζει ! 🇬🇷
  Μπορώ να σας πω σίγουρα ότι θα κάνω τα πάντα να γίνει πράξη και να τελειώσει ότι ξεκινήσαμε. Εφόσον γίνει πράξη να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν τα πραγματα στον τομέα των hypercars σε όλο τον κόσμο. Ξέρω είναι δύσκολο και χρονοβόρο όλο αυτό, βασιζόμενοι στα ελληνικά μυαλά και δυναμικό γίνεται πολύ ευκολότερο. Θα τα πούμε στην Γενευη. Σας ευχαριστώ όλους ♥️

 2. ε ρε φιλε καθε λιγο και λιγακι αν υπαρχει στην ελλαδα!.. δλδ το μονο που σου κανει εντυπωση ειναι οτι ειναι στην ελλαδα αυτα?

 3. Το Tesla Roadster εχει 0-100 σε 1.9

 4. xairomai pou uparxei autos o magkas pou vlepei 10 kai 20 xronia mprosta apo thn epoxh pou zoume

 5. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να μην σε πάρει στο λαιμό της η Ελλάδα!!! Πολλά μπράβο

 6. Πόσο καταπληκτική ομάδα και δουλειά κάνουν αυτά τα άτομα και ειδικά ο Σπύρος και πόσο κρίμα που δεν είμαστε συνηθισμένοι ως Έλληνες πολίτες σε τέτοιες βιομηχανίες και τοσο καινοτόμα βήματα στην τεχνολογία!!!

 7. ΜΑΚΑΡΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΑΡΙ !!! Σαν μηχανολόγος έχω ήδη δακρύσει.

 8. Απλο παιδι, καθαρος τυπος με ορεξη κ γιαυτο π κανει!! Ευχομαι αυτοι οι κοποι να τον οδηγησουν στα υψη!! (Μαλλον δν ειναι ευχη τλκ, αλλα πραγματικοτητα!) Μονο προς τα πανω.. Μπραβο του

 9. Χίλια μπράβο!!!!

 10. ΑΠΛΑ ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ΑΠΛΟ ΛΙΤΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΣΑΛΤΣΕΣ

 11. Ποιός το είπε για τους μάγκες, Πώς χαθήκανε….
  Γειά σου μάγκα Σπύρο από το εξωτερικό… γίγαντα Έλληνα με την μαγκιά σου. Ότι και να γίνει, και σου εύχομαι τα καλύτερα του θεού, για μένα είσαι το τούρμπο των Ελλήνων. Αυτή την περηφάνεια της δημιουργικότητας και προκοπής χρειαζόμαστε. Είσαι ο Ρήγας της τράπουλας μάγκα μου.
  Και σε ανώτερα!

 12. ρε φιλε δημοσιοκαφρε αη ξυσε κανα τοιχο.πολυ κομπλεξ εχεις με την ελλαδα.O ανθρωπος κανει πραγματα που κανει ολος ο αναπτυγμενος πλανητης σιγα ρε φιλε δεν ανακαλυψε και θεραπεια για το καρκινο..Ειμαστε ουγκανοι αλλα εχει και κατι μυαλα που ειναι τα καλυτερα του κοσμου το ξερουμε.Μπραβο στο πανοπουλο που κανει την καυλα του με real skills

 13. Τρίχες

 14. Φοβερή προσπάθεια παιδιά, συνεχίστε την καλή δουλειά και λίγο προσοχή στην αγγλική μετάφραση 👍

 15. Σε καποια φαση λεει οτι ψυχει τα υλικα στους -300 βαθμους ενω η χαμηλοτερη θερμοκρασια που εχει παραχθει ποτε απο ανθρωπο ειναι -273,15 βαθμοι γνωστο και ως "absolute zero". :/

 16. Εγώ θέλω να ξέρω ποια μαφία τον χαρτζιλικόνει

 17. Η Ελλάδα θα φτιάξει κάτι καλύτερο από τυρόπιτες

 18. Μπράβο φίλε!Δεν υπάρχει μεγάλη επιχείρηση που να μην εργάζεται Ελληνικό μυαλό!Εκατό,τοις εκατό σωστοτατος,καλή τύχη!

 19. Ξέρω τους πιο περήφανους ανθρώπους στον κόσμο .
  Οι γονείς αυτού του ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ανθρώπου !!!

 20. Μόνο στο "Έτερος Εγώ: Χαμένες Ψυχές" έχω δει τέτοια αίθουσα…

 21. Καλή η προσπάθεια σου μπράβο φτιάξε όμως και ένα αμάξι για έναν απλό Έλληνα και όχι μόνο για αυτούς που τα έχουν . Βάλτο στο πρόγραμμα σου. Αντε επιτέλους να και ένας που θα μας πάει μπροστά

 22. Πολύ φιλικά και αφού θέλεις να είσαι μπροστά πρέπει να μιλάς τουλάχιστο για υβριδικό αυτοκίνητο.

 23. Είσαι ότι καλύτερο μπορεί να δείξει αυτός ο τόπος.

 24. Οταν ο κορυφαιος αυτος Ελληνας θα ειχει ετοιμο το super οχημα και οι ξενες αυτοκινητοβιομηχανιες θα τον παρακαλανε και θα τον χρυσοπληρωνουν,το Ελλαδιστανο τεμπελοδημοσιο κρατος θα του ζηταει 500 κολωχαρτα και υπογραφες απο "διευθυντες υπηρεσιων και υπουργειων"= βολεμενα αγραμματα κομματοσκυλα , για να του δωσει το ΟΚ.

 25. ο θεος να σας εχει γερους με γεμισατε με τεραστια υπερηφανια παιδια !!!!!!!!!!

 26. Δεν εχω κατι με την εθνικη υπερηφανεια οποιουδηποτε, αλλα αναρωτιεμαι απο αποψης marketing αν στεκει να βαλεις ετικετα Made in Greece σε οτιδηποτε μη αγροτικο ή τουριστικο προϊόν, καθως ιστορικα δε φημιζομαστε για την ποιοτητα μας σε βιομηχανικο επιπεδο. Ευχομαι με αυτη την προσπαθεια (και οχι μονο) να γυρισουμε το κακο ονομα σε κατι που να εκπεμπει αξιοπιστια και φερεγγυοτητα. Μεχρι να ερθει ομως αυτη η μερα, ειναι σιγουρα ρισκο το να το πασαρεις ετσι στο εξωτερικο. Γνωμη μου παντα.

 27. Εξαιρετική προσπάθεια , εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία!!! 🇬🇷🇬🇷

 28. Ενα τεραστιο μπραβο στην προσπαθεια και στο οραμα του Σπυρου Πανοπουλου!!! μακαρι να τα καταφερεις στο ευχομαι ολοψυχα γιατι το αγαπας και το αξιζεις!!! αλλα επισης και ενα τεραστιο μπραβο στον Βασιλη Σαρημπαλιδη για τα βιντεο που ανδεικνυει τις Ελληνικες προσπαθειες!!

 29. Τι φτιάχνεις ρε Σπύρο θα μας τρελάνεις….

 30. Εδώ στη χώρα μας, εδώ αγαπητέ φίλε να μείνεις και πιστεύω ότι μπορεί νά σε βοηθήσει ό ομογενείς μας κ.Κατσιματήδεις οποίος ψάχνει για να επενδύσει….
  https://youtu.be/mwHz7m0gPlQ

 31. Θα μου το δόσεις .😅

 32. Ρε τί έγινε εδώ,ο άνθρωπος δεν υπάρχει, νιώθουμε πραγματικά υπερήφανοι με κάτι άτομα σαν τον Σπύρο, εύχομαι να μήν έχει σταματημό η άνοδος του !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 33. μπράβο ρε τρελοκομείο αν θέλεις κάποια στιγμή ασθενοφόρα για να σου καλύψουν είτε αγώνες είτε δοκιμές στείλε μήνυμα να σου στείλω δωρεάν χαχαχα είσαι αέρας χαχαχα

 34. πεντε ατομα σαν εσενα να ειχαμε στην ελλαδα μας θα ειχαμε τον πλανήτη στα ποδια μας!!

 35. Δυστυχώς ο υπέρμετρος λαικισμός του παρουσιαστή, επισκιάζει το μέγεθος του επιτεύγματος του Σπύρου. Τι να κάνουμε, κάθε αρχή και δύσκολη….

 36. Μπράβο ρε Λεβέντη …..Χίλια μπράβο !!!!!!!!!!!

 37. Το δεύτερο να το πούμε EREVOS.

 38. @Βασίλης Σαρημπαλίδης, Καλησπέρα, πιστεύω πως αξίζει να περάσεις και μία βόλτα από τις εγκαταστάσεις της DNA FILTERS και να αναδείξεις ακόμα μία εταιρία που αποτελείται από έλληνες και προσφαίρει στους αγοραστές ποιότητα όπως ακριβώς και ο κύριος Πανόπουλος

 39. ΑΣΤΟ ΔΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ CONCEPT ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 1900……….ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ MADE IN GREECE ΑΣ ΤΟ ΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΩ………..ΔΕΝ ΒΑΖΩ ΦΥΤΙΛΙΕΣ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΔΩ ΡΕ ΠΑΝΟΠΟΥΛΕ ΔΕΙΞΕ ΤΙ ΠΑΝΑ ΠΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ……….

 40. ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΜΕ Ο ELON MUSK ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ο ELON MUSK ΘΑ ΛΕΕΙ Ο PANOPOULOS OF HELLAS!!!!!!!!!!!

 41. Μπράβο παδιά αυτό έχουμε ανάγκη σαν έθνος να βγούμε στις παγκόσμιες αγορές να ακουστούμε λίγο να πιάσει λίγο αξία το όνομα μας στο αξωτερικό. Και μάλιστα σε κάτι πολύ high.

 42. Βασίλης Σαρημπαλίδης Τι συμβαίνει με το αυτοκίνητο του Κορρέ? Έχουμε κανένα νέο? Θα μπορούσες να κάνεις κάποιο ρεπορτάζ και για εκείνο το αυτοκίνητο? Επίσης προσπάθησε να κάνεις ένα ρεπορτάζ για την ΕΛΒΟ και το τι γίνεται ή τι κατασκευάζουν εκεί.

 43. Μαγκες ειπαν μια βλάκεια 11:27 ειπε το ψυχουμε στους μειων 300. Αυτό δεν γινεται μεχρι -274 παει .Μαλλον θα ηθελε νε πει στους μειον 200

 44. αυτο λεγεται παθος… …και λεφτα😂

 45. congratulations Spyro..!!!

 46. τι στοιχημα βαζεις οτι δεν τα ψυχεις στους -300 ? ( καλοπροαιρετα παντα)

 47. ΕΥΓΕ ΕΠΙ 1000!!!

 48. σου ευχομαι να εισαι αθανατος αδερφε και σου γραφω με δακρυα στα ματια .να σε εχει ο θεος παντα γερο

 49. H Ελλάδα έχει δικό της Elon Musk και μάλιστα με μεγαλύτερο έργο και τόλμη ! Περιμένουμε το chaos !!

 50. Είσαι αρχηγός κανείς την Ελλάς μεγαλητερη

 51. "Είσαι λάτρης τον Μηχανών Εσωτερικής Καύσης ε?"
  Ενημερωμένος ο ρεπόρτερ. 😂

 52. εύγε

 53. Μπράβο ρε Σπύρο. Ανατριχίλα. Δεν έχω λόγια. Τα θερμά μου συγχαρητήρια και με τις καλύτερες μας ευχές για πρόοδο και επιτυχία. Μου 'χει δεθεί η γλώσσα. Τι να πω… Να σε έχει ο Θεός καλά. Καλή Επιτυχία στη Γενεύη.

 54. Την Ελληνική Σημαία έχεις στο πέτο. ? Νάσαι καλά Μάγκα μου. !

 55. Απο υπεραυτοκινητα και απο ιδιοφυείς ελληνες παμε καλά Απο εργοστασια δεν παμε

 56. Ο Σπύρος Πανόπουλος δεν είναι ο Elon Musk της Ελλάδας.. Ο Elon Musk είναι ο Σπύρος Πανόπουλος της Αμερικής.

 57. πραγματικά επεσαν τα σαγωνια μου…κ παραλληλα τριβω τα ματακια μου…Βασίλη απιθανο βιντεο..κατι παρομοιο δεν εχω ξανα δει…συγχαριτηρια σε ΟΛΟΥΣ…..

 58. παίζει να είναι η πρώτη φορά που έχω βάλει στο youtube το ίδιο βιντεο και 3 … και 4 φορές …

 59. Aν δεν αποκαλυπτει και δε δουμε επισημα στοιχεια εγω λεω ''τα λόγια πολλα'' αρκετοι προσπαθησαν να πατησουν απειρα αλογα στο δρομο λιγοι τα καταφεραν, και αυτοι ειναι εταιριες με ιστορια στο αυτοκινητο.
  Δε κραζω την Ελληνικη ιδεα, αλλα ειμαστε αυτοκαταστροφικη χωρα απο παλια και φταιμε ολοι σε αυτο οποτε μην περεμενετε Ελληνικο εργοστασιο να το δρομολογησει ολο αυτο.
  Τεσπα εγω πιστευω οτι το οχημα ειναι ενα προτυπο μοντελο της koenigsegg με συμετοχη απο Ελληνικο χερι.

 60. Κατασκευαζεις, δοκιμαζεις, παρουσιαζεις.Δεν παρουσιαζεις αυτο που προκειτε να κατασκευασεις το οποιο ΘΑ κανει αυτα που θελεις.Σε πειριπτωση αποτυχιας εκτειθεσαι.Κατασκευη εξαρτηματων εξ ολοκληρου απο τον κατασκευαστη του οχηματος δεν υπαρχει σε καμμια αυτοκινητοβιομηχανια οποιουδηποτε μεγεθους.

 61. Κύριε Σπύρο Πανόπουλε ότι και να πω είναι λίγο για την ιδιοφυία σας και το ταλέντο σας, τόσο το δικό σας όσο και των συνεργατών σας. Το έργο που παράγεται ευεργετεί ολόκληρη την πατρίδα μας, είστε ΑΞΙΟΙ και μας κάνετε όλους τους Έλληνες τόσο περήφανους που δεν φαντάζεστε, γιατί αυτά που έχετε καταφέρει είναι ΜΟΝΑΔΙΚΑ!!! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!

 62. ΜΠΡΑΒΟ!

 63. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΠΥΡΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΡΙΜΠΑΛΙΔΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΣΙΛΗ ΕΣΠΑΣΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

 64. και μονο που ειπε οτι θελει να μεινει στην ελλαδα παραγματικα ενιωσα πολυ πετυχημενος σαν ελληνας

 65. ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΕΛΛΗΝΑΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ!! ΜΑΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΥΣ!!

 66. Τελικά αν μας αφήναν εμάς τους Έλληνες να δημιουργήσουμε και το κράτος μας υποστήριζε όπως πρέπει θα κάναμε παπάδες μπράβο Σπύρο είσαι πολύ μπροστά !!!

 67. φοβερh προσπαθεια,περιμενω την επομενη φορα να ειναι ελαχιστα πιο σοβαρος ο Βασιλης,δεν ειναι απλο αυτο που κανει ο Σπυρος και θελει ΣΕΒΑΣΜΟ.

  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ο ΣΠΥΡΟΣ…ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.

 68. ΑΡΧΟΝΤΑ

 69. Klasika psemata pali …

 70. 22:30

 71. eisai apisteutos file sungxarhthria

 72. Ελληνικός εγωισμός σε υψηλό IQ.

 73. Tα ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ μου…σε στον Σπύρο και σε ολη την Ομαδα!!! Με Συγκινεί και ειμαι Περηφανος που Ελληνες κανουν ολη αυτη την επιτυχημενη Ελληνικη προσπαθεια με αποτελέσματα που "σοκαρουν" παγκοσμιως και μάλιστα ενα HyperCar – Made in Greece. Εχω μια μικρη απορια…στο βιντεο αναφερθηκε οτι αναμενονται απο το Εξωτερικο ειδικά ελαστικα για το αυτοκινητο……τα ελαστικά του αυτοκινητου τελικά δεν θα ειναι Ελληνικά? Γιατι αν καταφερουμε να κατασκευασουμε και 100% Ελληνικά Ελαστικά, και μαλιστα υπερυψηλων προδιαγραφων θα ειναι ενα μεγαλο βημα στην χωρα μας, μαζι με ολα τα αλλα εξαρτηματα που κατασκευαστηκαν στην Ελλαδα….. γιατι τα αυτοκινητα, στο μελλον οτι τυπο κινησης / "καυσιμου" και αν ειναι θα συνεχιζουν να χρησιμοποιουν Ελαστικα.

 74. Από το πλήθος των dislike στο video φαίνεται η τάση που έχουμε οι Έλληνες να αποδοκιμάζουμε το όποιο εγχείρημα και επιτυχία συμπατριώτη μας .
  Ένα διπλό μεγάλο μπράβο επειδή η υλοποίηση γίνεται στο δύσκολο για τους νέους επιχειρηματίες Ελληνικό πλαίσιο.

 75. Καλο το βιντεο οπως και το θεμα, και ομορφα τραβηγμενο αλλα η μεταφραση 1η Δημοτικου

 76. Μπράβο πολύ οραιο εύχομαι να το δούμε και στο fast and furious

 77. Εύχομαι να ξεπεράσει όλα τα άλλα υπεραυτοκινητα

 78. Εύχομαι ότι καλύτερο!!Συνεχίστε έτσι!

 79. Αντί να επενδύσουν το χρόνο τους και το χρήμα τους σε κάτι πρακτικό και κοινωφελές πχ παθητική και ενεργητική ασφάλεια των αυτοκινήτων, ασχολούνται με βλακείες, υπεραυτοκίνητα 3000hp κτλ. Κλασικοί βλάχοι κάγκουρες. Κιτσαριό και κωλοφινιστρίνι…

 80. όταν κλικαρα στο βίντεο δεν περίμενα να ακούσω τόσο γνώριμες λέξεις ως φοιτητής επιστήμης υλικών

 81. κατι τέτοιοι τύποι σαν τον σπυρο με κάνουν να νιώθω περήφανος που είμαι ελληνας

 82. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στο αδιανόητο για τα δικά μας δεδομένα, project. Τους οπαδούς της αυτοκίνησης και τους παθιασμένους Έλληνες αυτοκινητιστές, πλέον τους εκπροσωπείτε εσείς. Με μεγάλη μας χαρά θα σας στηρίξουμε όσο γίνεται, είναι τιμή μας και χρέος μας. Ανυπομονούμε για το αποτέλεσμα.

 83. Καπου στη μεση δακρυσα γιατι ειναι τοσο δυσκολο αυτο που κανεις ελπιζω να σε χρηματοδοτησει το Ελληνικο δημοσιο και να μην πιπιλησει το δαχτυλο για αλλη μια φορα. Επρεπε να σε ειχαν επιδοτησει οχι απο χθες..απο περυσι.. Τα λεφτα τα πηραν οι μαυρες μελισσες και οι 8 βλακειες του ΣΚΑΙ

 84. Εύγε συν Έλληνες εύγε η Ελλάς σε λίγα χρόνια θα πάει πολύ μπροστά πιστέψτε το τα μεγάλα μυαλά πλέον ξυπνάνε!

 85. 15,43 εως 15,54 αντε γεια τι να λεμε τωρα….

 86. Γεια σου Σπύρο. Συνέχισε έτσι. Όποτε ξαναέρθεις στο Woking, οι Έλληνες που δουλεύουμε εκεί θα χαρούμε να σε δούμε 🙂 Δεν είμαστε πολλοί, ειδικά στο engineering αλλά πιαθασμένοι με την αυτοκίνηση όπως κι εσύ. Να είσαι καλά.

 87. Simperasma…ELLADARA akoma mellon kai elpida….Dinamh ston ebro

 88. Πολλά συγχαρητήρια στον Σπύρο και την ομάδα του έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο…. Όσο για την ηρεμία του απίστευτη με όλα αυτά που έχει στο μυαλό του πολλά μα πάρα πολλά μπράβο μόνο που βλέπουμε τον χώρο που δουλεύει καταλαβαίνουμε πόσο επαγγελματίας και πόσο επενδύει στη δουλειά του

 89. εκεί στο 10:58 όταν λέει "τα ψύχουμε στου -300 βαθμούς" , τι εννοεί? Αφού σε Κελσίου , το απόλυτο μηδέν είναι -273 βαθμοί , άρα μέχρι πού φτάνει αυτη η συσκευή? μέχρι -200 ας πούμε ? Προφανώς το -300 ειπώθηκε καθ υπερβολήν, ή είναι στην κλίμακα Φαρενάιτ.

 90. Έχω μια Πατέντα που πιστεύω ότι μπορεί να μπει πάνω στα περισσότερα αυτοκίνητα… (Λέω Πιστεύω) Γιατί αυτά τα πράγματα μόνο μετά την πράξη είναι κανείς σίγουρος……….. Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν ξέρω πως να έρθω σε επαφή με εταιρίες αυτοκινήτων……… Μήπως θα μπορούσε κανείς να βοηθήσει.?

 91. κ.Πανόπουλε κατ αρχήν τα θερμά μου συγχαρητήρια γιατί αυτό είναι ενα τεράστιο εγχείρημα και πιστεύω οτι θα κάνετε πραγματικότητα ένα «αιώνιο» όνειρο των Ελλήνων και ταυτόχρονα περήφανους με την κατασκευή ενός supercar υπό τη γαλανόλευκη σημαία! Για την ακρίβεια, όχι απλά supercar αλλά hypercar, απόδοσης έως 3.000 ίππων και με τελική που θα ξεπερνά τα 500 χλμ./ώρα!Και βέβαια εκτός απο αυτό θα ταράξετε τα νερά της παγκόσμιας αυτοκίνησης φοβερά σημαντικό και σπουδαίο γιατι οι προδιαγραφές ειναι κορυφαίες. Εύχομαι να πάνε ολα καλά για την τελειοποίηση του CHAOS και την παραγωγή του. Καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τα πούμε στην Γενεύη το 2021 απο κοντά .

 92. Τα 600+ dislikes μάλλον είναι από ζαίους που δεν άντεχαν να ακούνε το «Έλληνες» τόσες φορές στο βίντεο…

 93. Θα ακουστεί σαν να γκρινιάζω, και όλλοι οι ενθουσιασμένοι θεατές θα πέσουν να με φάνε, αν και είδα κάποια σχόλια απο ανθρώπους που αμφιβάλλουν για το πόσο θα υλοποιηθεί αυτό το έργο (και ότι μάλλον είναι μια προσωρινή απάτη για να προσελκύσει χρηματοδότες και στο τέλος να πούμε "δυστυχώς αποτύχαμε, λυπόμαστε για τα χρηματα που επενδύσατε" ). Εγώ όμως για χάριν του επιχειρήματος θα υποθέσω οτι πράγματι τα σχέδια και οι ιδέες του Πανόπουλου έχουν επιστημονική βάση, και πράγματι θα προκύψει ένα δυνατό υπεραυτοκίνητο. Οι επικρίσεις μου εστιάζονται σε άλλο επίπεδο
  1) Ο κόσμος όλος (ο πλανητης , η ανθρωπότητα) ΔΕΝ χρειάζεται ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Το να κυνηγάς την υπερβολή δεν είναι καν στοιχείο της Ελληνικής φιλοσοφίας και κοσμοθεωρήσεως. Ενα τέτοιο όχημα, με τέτοιες επιδόσεις , σε τι δρόμους θα τρέχει και γιατί να έχει τέτοια ταχύτητα και ιπποδύναμη? Άχρηστο και επικίνδυνο προιόν (φανταστείται και τι τροχαία ατυχήματα θα προκαλέσει) , κανένα όφελος για την κοινωνία . Μόνο και μόνο για να το αγοράζουν ΜΗ φιλοσοφημένοι άνθρωποι, κακομαθημένα πλουσιόπαιδα, αλλαζόνες Άραβες πετρελαιάδες και άλλοι άχρηστοι άνθρωποι που είναι ακριβώς αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα στην ανθρωπότητα. Ποιός λογικός, ισορροπημένος άνθρωπος θα θέλει να έχει ένα τέτοιο όχημα? Πρέπει να έχεις πολλά ψυχολογικά προβλήματα και αλλαζονία, και παλιοχαρακτήρα για να θέλεις να έχεις ένα γρήγορο αυτοκίνητο και να κάνεις επίδειξη.
  2) Οι επιστήμονες που εργάζονται στο όχημα αυτό (υποθέτω οτι είναι πράγματι αξιόλογοι και έξυπνοι άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες) , θα ήταν πχ πολύ πιο ωφέλημο αν απασχολούνταν σε άλλα προβλήματα . ΠΧ φανταστείτε να υπήρχε μια εταιρία στην Ελλάδα που να κάνει πολύ αποτελεσματική ανακύκλωση σε διάφορα είδη απορριμάτων , με τροπο πιο αποδοτικό απο αυτούς που έχουμε σήμερα. Και να έχτιζε και εργοστάσια-αντίγραφά της και σε άλλες χώρες , αυτό μάλιστα θα ήταν κάτι που θα είχε παγκόσμιο όφελος. Θα ήταν ένα προιόν/έργο που δεν θα απευθυνόταν μόνο σε αλλαζόνες πλούσιους για να καλύψουν την επιδειξιομανία τους. Και να πάει μπροστά αυτό το εγχείρημα , δεν θα γίνει κάτι αξιόλογο ούτε για την Ελλάδα , ούτε για την ανθρωπότητα. Θα έχουν μερικές δεκάδες παραγγελίες το έτος, θα προσλάβουν και άλλους 15-20 Έλληνες και τέρμα.
  Γενικώς υπάρχουν πολύ πιο χρήσιμοι τομείς που θα μπορούσε να ασχοληθεί μαι εταιρία που θα ήθελε να ειναι στην Ελλάδα και να έχει έλληνες εργαζομένους. Βέβαια μέσα απο το βίντεο φανήκαν κάποιοι τομείς , πχ μπορούν να δημιουργηθούν εταιρίες πάνω στους τρις-διάστατους εκτυπωτές (όχι όμως για να παράγουν άχρηστα υπεραυτοκίνητα, αλλά πιο πρακτικά για την καθημερινότητα αντικείμενα , που να είναι φθηνά και ανθεκτικά) . Ή εταιρία που να παράγει ηλεκτροκίνητα πατίνια κλπ. Η ανθρωπότητα χρειάζεται απλά φθηνά προιόντα , που να είναι ασφαλή , και να παράγονται με τρόπους που δεν μολύνουν το περιβάλλον. Προιόντα που πράγματι έχουν χρησιμότητα, και όχι πολυτελή προιόντα για λίγους βαρεμένους κομπλεξικούς πλούσιους.

 94. Άμεση υποστήριξη του κράτους Τώρα!! Η ελληνική τρέλα ρέει στο αίμα του χίλια μπράβο !!🇬🇷🇬🇷🇬🇷λίγη ενίσχυση κ πίστη και δεν θα ζηλεύουμε σε τίποτα τους Ιταλούς και τους αλλους

 95. Συγνωμη αλλα οταν ειναι 300 βαθμοι δεν νομιζω να τα ψυχεισ

 96. αλλα μπραβο ρε ελλαδαραααα

 97. Νικαει την agera ?

 98. Μπράβο !! Ότι καλύτερο έχω δεί στη Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ανεβάζει το επίπεδο παρά πολύ και τα αυτοκίνητα του είναι τρομερά !!

 99. Θα το δεις απ`την τηλεόραση!! 😂
  Πέρα από την πλάκα έχω μείνει άφωνος… Πραγματικά ο επόμενος Elon Musk.. και όχι μόνο της Ελλάδας!

 100. Μας κανεις περιφανους ευχομαι να σου πανε ολα καλα ,,ενα μεγαλο μπραβο Σπυρο..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *